koogeljamoogel_v2ike (34 of 46)HINNAKIRI

Kohatasu ehk õppemaks on 81.00 eurot, juhul kui ühe lapsevanema elukoht on rahvastikuregistri järgi Tartu.

Lisaks:
Kui lapsevanemal on kaks või enam last, kes kasutavad kohta koolieelses lasteasutuses või lastehoius, siis on kohatasu maksmise kord järgmine:
1) 100% vanuselt noorima lapse eest;
2) 50% vanuselt järgmise lapse eest;
3) kolmanda ja järgneva lapse eest kohatasu maksma ei pea.

Laste toitlustamine toimub 3 korda päevas, hinnaks 3.00 eurot. Toitu valmistab meie vahva kokk lastehoius kohapeal.