koogeljamoogel_v2ike (18 of 46)Koogel ja Moogelil on kindel päeva- ja nädalakava, kuhu on planeeritud lõbusa iseavastamise ja mänguaja kõrvale ka arendavad õppetegevused. Lisaks tegelevad lastega kaks korda nädalas ka muusik ja liikumisõpetaja.

Päevakava juures peab Koogel ja Moogel ikka oluliseks võimaluse korral teha oma tegevusi ka värskes õhus viibides.

Kooli minevad lapsed saavad koolieelset lisaõpet.

Majas on ka mitmeid huviringe.